Eities Ottanta Mi Dà Tanto - 7. Episodio 7

Come giudichi questo episodio?

Eities Ottanta Mi Dà Tanto