Se No I Xe Mati No Li Volemo - Stardust Memories - Se No I Xe Mati No Li Volemo

Come giudichi questo episodio?

Se No I Xe Mati No Li Volemo