SportMediaset - Napoli-Chievo 2-1

Come giudichi questo episodio?

SportMediaset