Eities Ottanta Mi Dà Tanto - 2. Episodio 2

Come giudichi questo episodio?

Eities Ottanta Mi Dà Tanto